Organisationen

Organisationen

Borum Forsamlingshus er en selvejende institution, der har til formål at drive et samlings- og mødested for egnes befolk-ning, herunder foreningsaktiviteter og private sammen-komster.

Endvidere udlejes huset til fester og arrangementer til personer uden for lokalområdet.

 

Medlemskab

Borgere i Borum Sogn kan tegne et livsvarigt medlemskab af forsamlingshuset: 100 kr pr person.

Medlemskab, der kan tegnes hos bestyrelsesmedlem  Johnny Kjøller, havfruen@gefiber.dk, giver rabat ved leje af forsamlingshuset.

 

Sponsorer

Borum Forsamlingshus bliver løbende istandsat, hvilket vi ikke har kunnet gøre uden en betydelig økonomisk hjælp fra vores lokale fonde, virksomheder med lokal tilknytning og medlemmerne af huset.

 

Desuden tak for sponsorater fra:

 

Tuborgfondet, stole

Oticon Fonden, teleslynge

GE Fibernet, internettilslutning

Vanførefonden, handicaptoilet

Bevica Fonden, handicaptoilet

TrygFonden, hjertestarter

Bestyrelse

Sophie Toft

Formand

6130 2543

sophietoft@hotmail.com

 

 

Vibeke Højen

Kasserer

8694 8399 / 4037 9147

vh@gefiber.dk

 

 

Anders Vad Brun

Sekretær

andersvb@gmail.com

 

 

Johnny Kjøller

Medlemskontakt

havfruen@gefiber.dk

 

 

Niels Lempert

nkl@borumforsamlingshus.dk

 

 

Kirsten Friis

Udlejning

5141 6056

info@borumforsamlingshus.dk

Borum Forsamlingshus

Borum Byvej 13

8471 Sabro

 

info@borumforsamlingshus.dk

 

CVR: 32 21 28 08

FØLG OS PÅ

 

PROFIL

Borum Forsamlingshus er en selvejende institution, der har til formål at drive et samlings- og mødested for egnes befolkning, herunder foreningsaktiviteter og private sammenkomster.

Borum Forsamlingshus 2009

Hjemmesiden er revideret i 2017